Plac Solidarnoœci w Gdañsku. M³odzie¿owy Strajk Klimatyczny.
15.03.2019
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP